GDPR

Retningslinjer for behandling af personoplysninger

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Malermester Björn Forsberg A/S, CVR-nr. 29398038 (herefter ”Firmaet”).

Som følge af din aftale med Firmaet accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

 1. Generelt
 2. Personoplysninger
  1. Hvad er personoplysninger?
  2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
  3. Hvad bruger vi personoplysninger til?
  4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
  5. Retten til adgang til dine personoplysninger
  6. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
  7. Retten til sletning af dine personoplysninger
  8. Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
 3. Kontakt
 1. Generelt:
  Gennem din aftale med Firmaet indsamles der personoplysninger om dig. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov,dersupplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”). Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.
 2. Personoplysninger
  1. Hvad er personoplysninger?
   Firmaet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Firmaet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde, samt levere de services du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.
  2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
   Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Firmaet består. Når du køber en service hos Firmaet, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres. Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Firmaet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2018 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet. Hvis du ønsker at vi skal opbevare dine oplysninger i mere end 5 år, for at kunne servicere dig med farvekoder – information om udførte malebehandlinger m.m. skal du rette skriftlig henvendelse til firmaet inden udgangen af det 5 år efter vi har afsluttet vores arbejde.
  3. Hvad bruger vi personoplysninger til?
   De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Firmaet og fremsendelse af faktura. Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen. Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Firmaet (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. [Det kan f.eks., være i forbindelse med reparation af køkken i en boligforening eller lignende situationer]. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.
  4. Retten til indsigt i dine personoplysninger
   Du har som kunde i Firmaet ret til at få Firmaets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Firmaet (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
  5. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
   Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Firmaet uden unødig forsinkelse.
  6. Retten til sletning af dine personoplysninger
   Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Firmaet uden unødig forsinkelse, hvis Firmaet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt Firmaet i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.
  7. Beskyttelse af personoplysninger
   Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Firmaets IT-system, samt i aflåste skabe/skuffer. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.
  8. Ændringer i behandlingen af personoplysninger
   Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.
 3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Malermester Björn Forsberg A/S, skal du rette henvendelse til HR afd. på e-mail: lisbeth@bforsberg.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Malermester Björn Forsberg A/S